II KLASS
3. Üksteisega seotud

Emakeel

B JA P SÕNADES
H-GA SÕNAD
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES
H
KAASHÄÄLIK
KELLE? MILLE?
KELLEGA? MILLEGA?
KES? MIDA TEEB? MISSUGUNE?
KIRJUTA LÜNKA D VÕI T
KIRJUTA LÜNKA P VÕI B
KIRJUTA LÜNKA PUUDUV SÕNA
KIRJUTA LÜNKA SULGHÄÄLIK
KIRJUTA LÜNKA TÄHT
KIRJUTA TÄHT. LÕPETA LAUSED
K,P,T S-i KÕRVAL
K,P,T S-i KÕRVAL 2
K, P, T SÕNA ALGUSES

 

LÜHIKE JA ÜLIPIKK A 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK A 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK E 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK E 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK I 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK I 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK O 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK O 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK 3
LÜHIKE JA ÜLIPIKK U 1
LÜHIKE JA ÜLIPIKK U 2
LÜHIKE JA ÜLIPIKK Õ, Ä, Ö, Ü 1
LÜHIKE, PIKK JA ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK
MIDA TEEB?
MILLEGA?
SULGHÄÄLIK
SUUR ALGUSTÄHT
TÄISHÄÄLIKUÜHEND
VASTA KÜSIMUSTELE
SÕNAVARATÖÖ