II KLASS
3. Üksteisega seotud

Matemaatika
MUUTUJAID SISALDAVAD VÕRRANDID
LAHENDA MUUTUJAID SISALDAVAID VÕRRANDEID
PAIGUTAGE TÜHJADELE KOHTADELE PUUDUVAD ARVUD
TÄISKÜMNEST LAHUTAMINE

SADADE LIITMINE TUHANDE PIIRES
SADADE LAHUTAMINE TUHANDE PIIRES
KORDAMINE - SADADE LIITMINE JA LAHUTAMINE TUHANDE PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE TUHANDE PIIRES
ARVUTA KIIRESTI PEAST
NUPUTAMISÜLESANDED

TUTVUMINE NATURAALARVUDEGA 1
TUTVUMINE NATURAALARVUDEGA 2

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD I
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD II

TEKSTÜLESANDED

LOENDA
LOENDAMINE SADADE KAUPA
KÜMNELISTE JA ÜHELISTE LIITMINE
ARVUTA
LIITMINE JA LAHUTAMINE I
LIITMINE JA LAHUTAMINE II
LIITMINE JA LAHUTAMINE III
LIITMINE JA LAHUTAMINE IV
ÜHELINE, KÜMNELINE, SAJALINE...