2.

     Väikevend vaatas rahutult ringi, sest igal pool ümberkaudseis majades hakkasid inimesed aknast välja vaatama, et näha, kes oli tulistanud, pealegi pani ta tähele, et Karlsson laeb uuesti püstolit.
     "Ei, Karlsson," ütles Väikevend. "Ei, Karlsson, ära enam lase!"
     "Rahu, ainult rahu," ütles Karlsson. "Kas tead," lisas ta veidi aja pärast, "Ma istun ja mõtlen ühe asja peale. Ega sa ei arva, et ka Majasokk on kerest natuke kangevõitu?"
     Enne, kui Väikevend vastata jõudis, tõstis Karlsson võidukalt püstoli ja tulistas. Käis pauk ning see kajas kaugele üle katuste. Ümberkaudseist majadest kostis hääli, nii ehmunuid kui kurje, keegi hüüdis midagi politseist. Seepeale läks Väikevend päriselt endast välja. Karlsson aga istus ja nosis rahumeeli kuklit, see oli parajasti viimane.
     "Mis asja nad käratsevad?" küsis ta. "Kas nad siis ei tea, et mul on sünnipäev?"
     Ta neelas kukli alla. Ning siis laskis ta kuuldavale laulu, ühe üsna rahuloleva laulukese, mis kõlas nii ilusasti suveõhtus.

Pauku tuleb teha ja nalja tahan ma,
uti bosse bisse basse bisse bom valleraa,
ja kukleid oma sünnipäeval saada tahan ka,
uti bosse bisse basse bom.
Olgu hei, olgu hopsti ja pauk tulgu ka,
igaüks minu vastu peab hea olema,
uti hoi - hoi - hoi,
uti voi - voi - voi,
uti bosse bisse basse bisse bom

 

1. Miks Väikevend oli hirmunud ja rahutu?

a) ta kartis katusel istuda
b) ta oli mures Majasoku ja onu Juliuse peatse saabumise pärast
c) talle ei meeldinud Karlssoni hoolimatu paugutamine

2. Kuidas käituksid sina, kui kuuled ilusal suveõhtul katuselt püstolilaske? Jutusta.

3. Kuidas suhtud sina paugutamisse? Millal ja kuidas oleks õige aeg pauku teha?

4. Jutusta oma millenniumivahetusest ja ilutulestikust, kui juhtusid seda nägema.


5. Milliseid ohutusnõudeid tuleb järgida ilutulestikku tehes ja  vaadates?