II KLASS
4. Täna mängime elu

Emakeel

HELLITUSNIMED
HOMONÜÜMID
HÜÜDLAUSED
KAASHÄÄLIK
KAASHÄÄLIKUÜHENDID
KAHEKÕNE
KAKSTEIST KUUD
KIRJUTA ÕIGES JÄRJEKORRAS
KIRJUTA ARVUD SÕNADEGA
KIRJUTA LÜNKA PUUDUVAD SÕNAD
KIRJUTA LÜNKA  PUUDUVAD SÕNAD
K - KK
KIRI EMALE
LEIA RIIMUVAD SÕNAD
LEIA VIGA
LIITSÕNAD
LIITSÕNAD
MOODUSTA LIITSÕNU
MÕISTA
PANE ÕIGE MÄRK
PIKK A 1
PIKK A 2
PIKK E 1
PIKK E 2
PIKK E 3
PIKK I 1
PIKK I 2
PIKK TÄISHÄÄLIK 1
PIKK TÄISHÄÄLIK 2
PIKK U 1
PIKK U 2
PIKK Õ, Ä, Ö, Ü 1
PIKK Õ, Ä, Ö, Ü 2
P- PP
SILP JA SILBITAMINE
SUUR ALGUSTÄHT
T- TT
TÄIDA LÜNGAD
TÄIDA LÜNGAD SÕNADEGA
TÄISHÄÄLIK
VALI ÕIGE SÕNA
VASTA KÜSIMUSTELE

KES VÕI MIS ON PILDIL?


TÖÖLEHT 1
TÖÖLEHT 2
TÖÖLEHT 3

TÖÖLEHT Merlin Kirbits