II KLASS
4. Täna mängime elu

Matemaatika

LAHENDA MUUTUJAID SISALDAVAID VÕRRANDEID
KONTROLLIKS - ARVUTAGE PEAST!
LIIDA JA LAHUTA 100 PIIRES
LIIDA JA LAHUTA 100 PIIRES
LAHUTA KÕIK KÜMNED KORRAGA
KÜMNETE LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIIDA JA LAHUTA!
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA
LIIDA JA LAHUTA!
LIITMINE ÜLEMINEKUGA ÜHEST KÜMNEST TEISE
LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA ÜHEST KÜMNEST TEISE
KORDAMISÜLESANDEID - LIITMINE 20 PIIRES
KORDAMISÜLESANDEID
KORDAMISÜLESANDEID - LAHUTAMINE 20 PIIRES
KORDAMISÜLESANDEID - LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
KORDAMISÜLESANDEID - LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
PEAST ARVUTAMINE
LAHENDAGE!
LAHENDAGE!
LIITMINE JA LAHUTAMINE
TABELID
ARVUTA!
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
MILLINE KÜMME ON POOLIK!
LAHUTAMINE 100 PIIRES
LEIA PUUDUV KOMPONENT LIITMISEL JA LAHUTAMISEL 100 PIIRES
LIITMINE 100 PIIRES
LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA
KÜMNELISTE LIITMINE ÜHELISTEGA JA VASTUPIDI
ARVUTA JA MÕÕDA
ARVUTAMINE 100 PIIRES
ARVUTAMINE 100 PIIRES
ARVUTA JA LAHENDA TEKSTÜLESANDEID
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE
KÜMNELISTE JA ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
KÜMNELISTE JA ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
ARVUST TA ÜHELISTE VÕI KÜMNELISTE LAHUTAMINE
ÜHELISTE LIITMINE KÜMNELISTEKS JA LAHUTAMINE KÜMNELISTEST
ARVUTAMINE 100 PIIRES
KÜMNELISED JA ÜHELISED
KÜMNELISED JA ÜHELISED


TEKSTÜLESANDED

ARVUD 20-ST KUNI 100-NI
ARVUD 20-ST KUNI 100-NI
ARVUTA I
ARVUTA II
ARVUTA JA JOONESTA
KÜMNELISED, ÜHELISED
LAHUTA!
LIITMIST JA LAHUTAMIST I
LIITMIST JA LAHUTAMIST II
LIITMIST JA LAHUTAMIST III
KÜMNELISTE JA ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
KÜMNELISTE JA ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
ÜHELISTE LIITMINE KÜMNELISTEKS JA LAHUTAMINE KÜMNELISTEST
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES

ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA
ÜLESANDEID KORDAMISEKS
ÜLESANDEID KORDAMISEKS
ÜLESANDEID KORDAMISEKS
ÜLESANDEID KORDAMISEKS
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
ÜHELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE ÜLEMINEKUTA
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
ÜHELISTE LIITMINE KÜMNELISTEKS JA LAHUTAMINE KÜMNELISTEST
ARVUST TA ÜHELISTE VÕI KÜMNELISTE LAHUTAMINE
KÜMNELISTE LIITMINE ÜHELISTEGA JA VASTUPIDI
MITMESUGUSEID RAHAÜLESANDEID
ÜLESANDEID