II KLASS
7. Ajakirjaniku leib

Matemaatika

KORRUTAMINE 2-GA
KORRUTAMINE 2-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE KAHEGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 1 JA 2-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 2 JA 3-GA
KORRUTAMINE ARVUGA 3
KORRUTAMINE 4-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 2-GA, PAARIS JA PAARITUD ARVUD
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 2, 3, JA 4-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 5- JA 6-GA
KORRUTAMINE

JAGAMINE JA KORRUTAMINE
JAGAMINE JÄÄGIGA
KORRUTAMINE, JAGAMINE, LIITMINE JA LAHUTAMINE
KORRUTAMINE, JAGAMINE, LIITMINE JA LAHUTAMINE
KORRUTAMINE, JAGAMINE, LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJUTA KORRUTISENA
KIRJUTA LIIDETAVATE SUMMANA
TEHETE JÄRJEKORD
TEHETE JÄRJEKORD
KAHEGA KORRUTAMINE

NUPUTAMISÜLESANDEID
NUPUTAMISÜLESANNETE VASTUSED

NUPUTA

MÄNG - ARVUD SAMADE NUMBRITEGA

TEKSTÜLESANDED

KAHEGA JAGAMINE
KORRUTAMINE 2-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 3 JA 10-GA