EESTIMAA

II klassi loodusõpetus

 

1. Lahendades ristsõna, saad teada, kuidas nimetatakse Eestit teisiti. Abivahendina kasuta raatatut „Eestimaa“.

 

1. RAHVUSLIND

2. KÕIGE TÄHTSAM LAUL RIIGIS

3. MEIE PEALINN

4. MEIE LIPU ÜLEMINE VÄRV

5. EELMISE PRESIDENDI PEREKONNANIMI

6. MITU SALMI ON RIIGI HÜMNIL?

7. MIS LOOM ON RIIGI VAPIL?

8. RAHVUSEEPOS


 2. Täida lüngad.

 

…………. on meie sünnimaa. Eestit piirab põhjast ja lõunast ……………….. . Põhja pool asub …………… laht, edela pool ……….. laht. Eesti idapiiril asuvad ……….. järv ja …………. järv. Eestist lõunas asub ……………, idas ……………… .

Eesti suuremad saared on ……………… ja ……………..  ning suuremad järved ………………… ja …………………. .  Pärnust voolab läbi Eesti pikim jõgi …………….. . Mere ääres asub Eesti pealinn …………………….. . Eesti suurimad linnad on veel ……………., ……………. , ………………. .

Eesti vapil on kolm …………… . Eesti rahvuslilleks on …………….. . Praegu on Eesti president …………………………….

 

 

3. Joonista siia Eesti lipp.