KARU MAJA
ENO RAUD

 

Vali sulgudest õige variant!

"Kahju," ütles ta siis pead vangutades. "Kahju, et sellel potil kellukest küljes ei

ole."

"Mispärast peaks potil kelluke küljes olema?" imestas siil.

"Kas sa tõesti ei taipa?" ütles (mäger, toonekurg, jänes). "Kui söök saab valmis,

hakkab kelluke helisema. Pott ilma kellukeseta ei kõlba mitte kuskile."

"Küll ma saan ka ilma sinu abita hakkama, õienda parem ise oma kanadega."

Rebane tahtis veel midagi öelda, kuid (hunt, karu, sokk) keeras talle otsustavalt

selja ja mühatas: "Aitab. Enam ma kauplema ei hakka."

"Kuule, sõber!" hõikas toonekurg esimesena (jänesele, karule, oravale). "Mis sa

arvad, miks ma aina konni söön, kui metsas leidub ka hoopis viisakamat

kraami?"

"Kuule, jänes,"ütles rebane. "Sul kuluks samuti midagi mõistlikku ette võtta.

Võiksid endale näiteks kalakasvanduse asutada."

"Õige mõte," ütles (metssiga, mäger, karu). "Mina valin paiga välja ja juurin

põõsastest puhtaks."

"Mina võin risu minema vedada," sõnas (metssiga, mäger, karu).

"Ja mina kaevan tiigi valmis," teatas (metssiga, mäger, karu).

(Siil, mäger) elas suure männi juurte all ja sellesama männi otsas puuõõnes oli

(oraval, rähnil) pesa.

Metsseal tärkas mõte hakata kartuleid kasvatama. Ta valis välja ühe vaikse

metsalagendiku, mis tundus kartulipõlluks kõigiti sobivat. Ta tassis seemne-

kartuli kotiga põlluservale. Mitu kasti kartuleid sai metssiga sügisel saaki

koristades?

Mis oli karu meelest kõige kindlam kelder?

Koostas: Elve Jensen, Viljandi Paalalinna Gümnaasium.
VASTUSED: 1 – toonekurg, 2 – sokk, 3 – oravale, 4 – karu, metssiga, mäger; 5 – mäger, oraval; 6 – mitte ühtegi, sest ta ei pannud kartuleid mahagi, 7 – kõht.