Kordamine koduloos
A.Valgma,M.Rute,T.Rummo"Koduloo töövihik II kl." juurde

II klass

1. Kirjuta, mida tähendavad need leppemärgid!

p ……………………………………………..

Ú ………………………………………………

Põ………………………………………………

R……………………………………………….

2. Missugust kahju teeb kulupõletamine?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Mida söövad konnad?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Millal algas kevad?

………………………………………………………………………………………

5. Nimeta konna arenguetapid!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6. Ühenda!

Kui juhtun vette kukkuma, siis jää on muutunud hapraks.
Jääaugust on kõige kindlam eemalduda hüüan appi ja püüan jääle tagasi ronida.
Kevadel on jääle minek ohtlik, sest ulatan talle rihma, oksa või toki.
Kui mu sõber vette kukub, siis roomates või end jääl veeretades.