KULDNOKK JA LÕOKE
L. Tigane

1.

"Liiri-lii" kuuldus kõrgelt õhust.
"Kas juba lõoke?" ajas põldhiir kõrvad kikki. Ruttu ronis ta urust välja.
Parajasti laskus lõoke maapinnale.
"Kevad on tulnud!" hüüdis ta hiirele. "Olen tema esimene kuulutaja." Ja vaevalt leitud seemne alla neelanud, tõusis ta juba jälle kõrgele õhku. Seal laulis ta rõõmsalt kauni kevade tulekust.
Põldhiir vaatas lõokesele järele, kuni see silmist kadus, ja otsustas siis eemale kaasikusse minna. Ta tahtis näha, kas sugulane leethiir on külma talve üle elanud.
Sinna kaasikusse oli parajasti kuldnokk tulnud. Lustlikult vilistas ta puu otsas kevade tervitusi.
"Kuldnokk on juba siis?" tõstis leethiir nina üles. Ruttu ronis ta puujuurele.
"Kevad on käes!" hüüdis talle kuldnokk. "Olen tema esimene kuulutaja." Ta oli väga uhke seda üteldes.
Nüüd jõudis põldhiir parajasti kaasikusse. Kuldnokk silmas teda kohe. Ta vilistas õige pikalt märguandmiseks ja teatas alles siis, et kevad on tulnud.
"Kuulsin seda juba lõokeselt," vastas põldhiir. Ümber puu joostes lõi ta leethiirega vastamisi nina ära.
Aga kuldnokk sai pahaseks, et lõoke oli enne teda uudist teatanud. Ta jättis hiired sinnapaika ja lendas põllule.

2.

Juba eemalt kuulis ta lõokese lõõritamist kõrgel taeva all. Siis vaikis laul ja lõoke kukutas enda nagu kivi alla.
"Käi siit minema!" hüüdis kuldnokk lähenedes. Ta ähvardas lõokest isegi oma suure nokaga lüüa.
Lõoke taganes veidi, sest tal polnud nii suurt nokka. Kuid ära minna ta ei tahtnud.
"Tulen nii vara Lõunamaalt siia ainult selleks, et esimesena kevadet kuulutada. Kannatan seepärast tihti isegi külma ja nälga," seletas kuldnokk.
"Seda kõike teen ju minagi," vastas lõoke.
Nii vaidlesid nad hulga aega. Kuidagi ei jõudnud nad selgusele, kellel on õigus esimesena kevadet kuulutada.
Äkki lendas vares üle nende peade. Kurvalt kraaksus ta:
"Kevad ei tule ega tule!"
Seda kuuldes vaatasid kuldnokk ja lõoke teineteisele otsa.
"Meie riidleme siin ja paljud ei teagi veel, et kevad on tulnud," ütles kuldnokk häbenedes.
"Teeme siis nii: mina kuulutan kevadet põldudel, sina parkides ja aedades," tegi lõoke ettepaneku.
Kuldnokk oli sellega kohe nõus. Rõõmsalt tõusis lõoke sinise kevadtaeva alla, kuldnokk otsis aga iste-aset pungas puudelt. Nii said kõik põldudel kui ka puude all korraga teada, et kevad on käes.

Juhan Kallak. Emakeele lugemik algkoolile. - Tallinn: EESTI KIRJASTUS, 1942. - Lk. 208-211.

Ülesanded.

1. Proovi pala 1. osa lugeda nii, et tegevus toimub just praegusel hetkel(olevikus).
2. Pala 2. osas olgu tegelasteks mitu lõokest ja mitu kuldnokka( mitmuses).