LINAVÄSTRIK

 

Võbeleb saba ning nõelub nokk

teeveerest putukaid tokk-tokk-tokk.

Hoiab just nii pikka vahemaad,

nii et sa teda kätte ei saa.

Küsi: "Kas purustad kevadel jää?"

Tokk-tokk-tokk ta nõkutab pääd.