Viktoriin lindudest algklassidele

1. Nimeta kolm paigalindu.
2. Koosta ühe paigalinnu, n vares kohta ristsõna.
3. Koosta nn ümbernurga jutt ühest paigalinnust. Jutukese pikkus umbes 5 lauset.
4. Nimeta 3 veelindu.
5. Nimeta kolm kohta Tallinnas v oma kodukohas, kus võib sageli
veelinde kohata.6.Millisel aastaajal on vaja paigalinde toita?
7. Kes sinu arvates peab Eestis kaitsma linde?
8. Millise linnu nimetaksid uueks Eesti rahvuslinnuks ja miks?
9. Kes lindudest on öise eluviisiga? Nimeta 1 lind.
10. Nimeta erinevaid kohti, kuhu linnud teevad oma pesasid?
11. Millest ehitab harakas tavaliselt oma pesa?
12. Nimeta üks edev lind.
13. Kellel on kombeks muneda munad võõrasse pessa?
14. Nimeta Lääne-Eestis asuv linnukaitseala.
15. Nimeta 2-3 röövlindu.
16. Kas Eestis leidub sinist värvi linde? Nimeta vähemalt 1 lind.
17. Nimeta 2 lindu, kes oskavad sukelduda.
18. Nuputa esimene pool liitsõnast _________papp.
19. Leia liitsõnadele esimene pool.
__________kajakas,__________kajakas,__________kajakas.
20. Leia liitsõnadele esimene pool.
__________tihane,___________tihane,___________tihane

Koostanud Nevi Pello