METSIS

Metsist kutsutakse veel suureks kukeks, mõtuseks ja metskanaks.

Talvel sööb metsis eelkõige männiokkaid ja saab seetõttu elada vaid seal, kus on mände.

Metsis on küllalt paikne. Enamik vanu isalinde ja osa emalinde elutseb aasta läbi mängupaiga ümbruse metsades. Metsis vajab laialdast territooriumi - umbes 2 metsakvartalit ühele linnule. Nii sobivad metsisele vaid ulatuslikud ja vanad männikud.

Metsise mängupaikadeks on peamiselt rabaäärsed hõredad pedastikud. Suvel ja sügisel võib teda kohata kaugemal, seal, kus on rikkalik varjupakkuv taimestik, putukaid ja marju.

Miks metsiseid on väheseks jäänud?

Metsistele mõjuvad halvasti karmid lumevaesed talved, hilised külmad kevaded, vihmased ja jahedad suved. Selliste olude korral võib tekkida ka toidunappus. Vähenenud on metsise varjupaigad. Lageraied muudavad metsise elutingimusi kõige laiemalt. Metsisele tuleksid kasuks väikesed raielangid - nii saaks juurde mängupaiku.

Mida sagedamini kohtab metsas inimest, seda häiritum on metsise elu.