PEOLEO

 

Seda kirevat lindu ei näe ka just iga päev. Ometi on tema häält tihti kuulda. Lind ise varjab ennast kõrgel puuladvas. Samas sööb ta oma söögid ja samasse kõrgele teeb pesa. Peoleo on osav ehitaja. Ta punub puuokste vahele rohukõrtest pesa ja tema pojad kõiguvad seal tuule käes justkui hällis.

Peoleo vile kõlab nagu ,,füo-jüo". Mõnikord teeb ta aga sellist häält,
justkui kräunuks kass puu otsas. Seepärast kutsutakse peoleod ka vihmakassiks. Kuigi peoleo kräunumine ei tähenda sugugi alati, et varsti
hakkab vihma sadama. Võib-olla linnud ennustavadki enda jaoks ilma,
nagu rahvasuu ammust aega on väitnud. Meie aga ei saa nende ennustamisest hästi aru.

Rein Saluri "Linnud"