PiiritajaMeenutab välimuselt pääsukest ning kandis kuni hiljutise ajani piirpääsukese nime. Ta on
pääsukestest tunduvalt suurem, pikkade ja kitsaste tiibadega ning harkis sabaga üleni must
lind. Levinud Euraasias (välja arvatud põhjaosad) ja troopilises Aafrikas. Harilik haudelind, keda kohatakse maist augustini, vähesed jäävad septembrini. Elutseb rohkel arvul linnades ja suuremates maa-asulates, kohati pesitseb metsades puude õõnsustes ja rähnide koobastes. Lend on väga kiire, sageli lendab rühmiti linnamajade ja kirikutornide ning varemete kohal. Täielik õhulind. Arvukuses esineb suuri kõikumisi, olenevalt eelnenud aastate pesitsustulemustest ning rände-ja talvitumistingimustest.Metsis


Isane on hanesuurune must lind punapruunide tiibadega ning suure ümardunud sabaga. Emane väiksem ja ookerpruun, punapruuni rinnaga ja mustade vöötidega muus sulestikus. Levinud Euraasia põhja suunas kuni tundra piirini, Valgevenes, Poolas ja mujalgi kuni Taga-Baikalini.
Metsis on harilik haudelind, keda kohatakse kogu aasta. Elutseb vanemates okasmetsades, rabamännikutes, puisrabadel. Saaremaal hävinud, Hiiumaal väikesearvuline. Tegutseb maas või istub puudel, lendab valju robinaga. Vaatamata jahi piiramisele ei ole metsiste arv
suurenenud. Ilmselt on selles süüdi paljude mängupaikade (ja pesitsuskohtade) hävimine, sest ilmastik on viimastel aastatel edukaks pesitsemiseks soodus olnud.