Rasvatihane


Varblasest väiksem lind lumivalgete põskede ja läikivmusta lagipea ning kaelaga. Ülapool
kollakas-roheline, päranipuala hall. Alapool on kollane ja selle keskel must pikitriip. Levinud
peaaegu kogu Euraasias, Sunda saartel ja Põhja-Aafrikas. Eestis on üle kogu maa levinud haudelind ja läbirändaja, mõnel aastal massiline invasioonilind. Pesitseb igasugustes looduslikes ja kultuurpuistutes,inimasulates jm.,väldib ainult suuri ja tihedaid okasmetsi. Kõige arvukam on linnades, kus peale toidu leidub rohkesti pesitsemisvõimalusi, aga seal varitsevad neid ka ohud, mis paljudele lindudele saavad saatuslikuks. (põrked vastu traate ja peegeldavaid aknaklaase, uppumised veetünnidesse kukkumisel, kassid jne.) Rohkem vajab ta häid pesakaste nii metsades kui ka asulate tingimustes. Need peaksid olema lahtikäivad, et eemaldada neist varblaste pesi, kes on nobedad tehispesadesse asuma. Rasvatihasegi arvukus kõigub tugevasti, külmad talved vähendavad tema arvukust
märgatavalt.