Rukkirääk

Põllul kuldne rukis kiigub,

õõtsub, hõljub rukkilill.

Kes sääl põllupeenral liigub,

silmad nõnda ärevil?
 
 

Tasa, tasa hiilib Viire,

tahab näha seda meest,

kes on kaduma nii kiire,

kuulda häält vaid rukki seest.
 
 

Igal õhtul põllult kostab

ühtesoodu prääk ja prääk!

"On see part?" Kuid isa vastab:

"Põllul laulab rukkirääk!"
 
 

Tasa, tasa hiilib Viire,

tahab näha, kus on rääk,

aga kaduma see kiire,

kostab ainult prääk ja prääk!
 
 

J. Oro Hiir rätsepaks Eesti Raamat Tln 1967