TEELE, TEELE, KUREKESED
Friedrich Kuhlbars

 

Teele, teele, kurekesed,

üle metsa, maa,

üle suurte mägede,

üle mere ka,

ikka, ikka lõunale,

kus Egiptimaa!

 

Tulge jälle tagasi

kevadisel a’al,

kui kõik pungad põõsastes

puhkevad me maal!

Kõlaks teie lauludest

pea õhusaal!

 

Kui kord jälle meie ra’ad

kuul’vad teie häält,

küll siis viimsed jääpaed

lõpp’vad siit ja säält!

Tooge meil’ üks lilleaed

pika reisi päält!

Meie kiisul kriimud silmad. - Tln.: Eesti Raamat, 1985. - Lk. 30 - 31