UURIME EESTI LOOMI!

1. Vali endale välja Eestis elav loom, keda kavatsed uurida.
    Kirjuta siia selle looma nimi ............................................

2. Kus see loom elab?    vees /maapinnal / õhus

3. Mille abil see loom liigub?
............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

4. Millised on selle looma kehakatted?

............................................................................................................

............................................................................................................

5. Kas selle looma kehatemperatuur on püsiv?   ei   / jah

6. Kuidas tulevad ilmale selle looma pojad?

.............................................................................................................


............................................................................................................

7. Mis on selle looma poegade esimeseks toiduks?

............................................................................................................

8. Kas see loom hoolitseb oma poegade eest? Kuidas?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

9. Millisesse loomarühma kuulub see loom?  

    kalad / kahepaiksed / roomajad / linnud / imetajad

10. Joonista selle looma pilt!