Varblased põllul

Kaks varblast istusid põllumäel,

üks vana ja teine noor.

Nad nägid, kuis liikumas kaugel sääl

põllult taresse viljavoor.

Noor küsis: “Mis õigus põlduril

on viia kõik vili siit,

nüüd väikesil näljaseil varblasil

jääb vaid tühi ja kõle niit?”

Siis vastas vana: “Kas seda tead,

kes haris neid põldusid?

Sest sellele kuuluvad viljapead,

kelle vaevast nad võrsusid.”

J. Oro Hiir rätsepaks Eesti Raamat Tallinn 1967