Veetaimed ja veeloomad

Uuri pilti ja vasta küsimustele!

 Tiiktaim.jpg (228797 bytes)

1. Nimeta taimi, mis kasvavad tiigi kaldal? 

   ................................................................................................................. 

2. Nimeta taimi, mis kasvavad tiigi keskel? 

    .................................................................................................................

3. Nimeta taimi, mis kasvavad vee all? 

    ................................................................................................................. 

4. Kuhu kinnituvad pilliroo ja hundinuia lehed?

    Pilliroo lehed kinnituvad ......................................................................

    Hundinuia lehed kinnituvad .................................................................

5. Kuhu  kinnituvad veetaimede juured? .................................................

6. Mille poolest erineb järvekõrkjas pilliroost?

7. Mille poolest erinevad valge vesiroos ja kollane vesikupp kalda ääres 
    kasvavatest veetaimedest?

8. Mille poolest erinevad vetikad teistest tiigitaimedest? 

9. Uuri pilti. Jutusta, kuidas need loomad saavad vees liikuda!

Tiik2.jpg (259765 bytes)

10. Miks ei saa kalad elada ilma veetaimedeta?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

11. Mõtle ja jutusta, kuidas saavad pildil olevad loomad toitu.