TÄIDA TABELID - LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES

 

Lahutan järgnevas tabelis püstreas olevatest arvudest iga rõhtreas oleva arvu ja vahe kirjutan ridade lõikeruutu.

 

  37 59 25 48 16
15          
27       75  
14   73      
36          
28          

 

Liidan järgnevas tabelis püstreas olevate arvudega iga rõhtreas oleva arvu ja summa kirjutan ridade lõikeruutu.

 

  37 59 25 48 16
15          
27       75  
14   73      
36          
28