LAHENDA!
"VÕRRA" MÕISTE

 

Minu
"
"
"
Minu
arv
"
"
"
arv
on
"
"
"
on
15-e
24-ja
36-e
47-e
18-e
võrra
"
"
"
võrra
suurem
"
"
"
väiksem
kui
"
"
"
kui
76;
38;
57;
35;
83;
see
"
"
"
see
arv
"
"
"
arv
on
"
"
"
on


.....
.....
.....
.....
.....

 

Minu
"
"
"
Minu
arv
"
"
"
arv
on
"
"
"
on
49-a
34-ja
57-me
19-ne
27-me
võrra
"
"
"
võrra
väiksem
"
"
"
suurem
kui
"
"
"
kui
75;
81;
100;
68;
36;
see
"
"
"
see
arv
"
"
"
arv
on
"
"
"
on


.....
.....
.....
.....
.....

 

Arv
"
"
"
"
"
15
63
19
28
71
55
on
"
"
"
"
"
arvust
"
"
"
"
"
8
47
53
74
34
91
suurem
suurem
väiksem
väiksem
.........
.........
7-me
.....
.....
.....
37-me
35-e
võrra
"
"
"
"
"