KIIRLIITMINE

Ants harjutab kiirliitminst.

76
65
48
+
+
+
8
18
28
Need ülesanded lahendas Ants
järgmiselt:
76
65
48
.....
.....
.....
86
85
78
.....
.....
.....
84
83
76
Kuidas
lahendas Ants ülesanded?

 

Lahenda järgmised ülesanded Antsu kombel!

27
36
55
44
77
63
45
+
+
+
+
+
+
+
18
18
18
18
18
18
18
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
33
46
67
58
44
65
53
+
+
+
+
+
+
+
28
28
28
28
28
28
28
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....
26
43
64
55
77
63
36
+
+
+
+
+
+
+
38
48
28
38
18
28
38
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 

45
26
33
64
45
74
37
+
+
+
+
+
+
+
19
29
28
19
28
19
19
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
36
77
24
56
75
48
64
+
+
+
+
+
+
+
18
19
18
29
9
29
18
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....