KIIRLIITMINE

Ants harjutab kiirliitminst.

29
48
58
+
+
+
39
49
38
Need ülesanded lahendas Ants
järgmiselt:
30
50
60
.....
.....
.....
40
50
40
.....
.....
.....
70
100
100
.....
.....
.....
68
97
96
Kuidas
lahendas Ants ülesanded?

 

Lahenda järgmised ülesanded Antsu kombel!

19
39
59
29
49
19
29
+
+
+
+
+
+
+
19
39
29
29
49
49
39
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
18
38
58
28
48
28
68
+
+
+
+
+
+
+
18
38
38
28
48
38
18
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....
19
28
39
48
59
29
29
+
+
+
+
+
+
+
78
29
38
49
28
58
38
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 

38
19
29
39
58
49
28
+
+
+
+
+
+
+
19
69
48
39
18
49
28
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
39
29
58
38
48
68
48
+
+
+
+
+
+
+
19
29
19
38
29
19
48
=
=
=
=
=
=
=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....