III KLASS
1. Läki kalale

Matemaatika

LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
ÕPIME LAHUTAMA
SUMMA JA VAHE LEIDMINE
PEASTARVUTAMISEKS
SEGAÜLESANDEID
LAHENDA
KORDAMIST
KAHEKOHALISTE ARVUDE LAHUTAMINE
KORRUTUSTABELI KORDAMINE

KORRUTAMINE
JAGAMINE
LIITMINE
LEIA PUUDUV TEGUR
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE, LAHUTAMINE JA KORRUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
LAHUTAMINE 100 PIIRES
KIIRLIITMINE
KIIRLIITMINE
KIIRLIITMINE
KIIRLAHUTAMINE
KIIRLAHUTAMINE
NUPUTA
HARJUTAV TÖÖ

TEKSTÜLESANDED

ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!

SLAIDIPROGRAMM - Üleminekuta 100 piires liitmine(Margit Lindau)