ARVUTA!

 

1. Teatrisse sõitis 27 teise klassi õpilast ja sama palju kolmandast klassist. Poisse oli 26. Kui palju oli tüdrukuid?

 

 

2. Ivo mõtles ühe arvu, liitis sellele 35 ja sai 60. Mis arvu mõtles Ivo?

 

 

3. Raamat maksab 55 krooni. Värvid on raamatust 12 krooni odavamad. Kui palju maksavad raamat ja värvid kokku?

 

 

4. Arvuga 56 liideti mingi arv. Tulemuseks saadi 99. Missugune arv liideti?

 

 

5. Nädala algul kolis uude majja 30 perekonda, nädala lõpul 6 perekonda rohkem. Mitu perekonda said uue korteri?

 

 

6. Koolis oli välja pandud käsitöönäitus. Ühes ruumis oli 36 eset, teises 7 eset vähem. Mitu eset oli näitusel?

 

 

7. Mingist arvust lahutati 37. Tulemuseks saadi 49. Leia see arv!