ARVUTA!

1. Leia summa ja vahe!

Liidetav 44 6 7 93
Liidetav 3 23 52 5
Summa        
Vähendatav 78 67 88 59
Vähendaja 5 6 7 3
Vahe        

2. Kirjuta kõik kahekohalised arvud, mille kümneliste ja üheliste numbrite summa oleks 5!

32, .........., .........., .........., ..........

3. Leia arvude 45 ja 9 vahe! ........................................................................

4. Leia arvude 87 ja 8 summa! ....................................................................

5. Liidetavad on 64 ja 8. Leia summa! .........................................................

6. Vähendav on 53, vähendaja on 7. Leia vahe! ...........................................

7. Leia arvude 38 ja 24 summa! ..................................................................

8. Esimene liidetav on 48, teine 52. Leia summa! .........................................

9. Vähendatav on 52, vähendaja 23. Leia vahe! ............................................

10 Leia arvude 70 ja 42 vahe! .....................................................................

11. Koosta arvudest ja plussmärgist avaldised! Leia nende avaldiste väärtused!

29 ja 17: .......................................
34 ja 29: .......................................
55 ja 18: .......................................
61 ja 32: .......................................

12. Koosta arvudest ja miinusmärgist avaldised! Leia nende avaldiste väärtused!

72 ja 54: .......................................
95 ja 29: .......................................
55 ja 18: .......................................
61 ja 32: .......................................