III KLASS
2. Ilmajaam

Emakeel

B JA P KAASHÄÄLIKUÜHENDIS
B JA P KAASHÄÄLIKUÜHENDIS
B, P, PP 1
B, P, PP 2
B, P, PP 3
B, P, PP 4
B, P, PP 5
B, P, PP 6
D JA T KAASHÄÄLIKUÜHENDIS
D JA T KAASHÄÄLIKUÜHENDIS2
D, T, TT 1
D, T, TT 2
EITE- TAAT I
D, T, TT 3
D, T, TT 4
G, K, KK 1
G, K, KK 2

G, K, KK 3
G, K, KK 4
G, K, KK 5
HARJUTUSI
JOONISTA PILDID. KAS?
JUTUKE (ANALÜÜS)
KONTROLLHARJUTUSED
PIKK JA ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIKUÜHEND
SULGHÄÄLIKUTE PIKKUSED
SULUTA KAASHÄÄLIKUÜHEND
SULUTA KAASHÄÄLIKUÜHEND
TÄIDA LÜNGAD F, HV VÕI V-GA
TÄIDA LÜNGAD S-i SUGULASTEGA
TÄISHÄÄLIKUD JA KAASHÄÄLIKUD
TÄISHÄÄLIKUTE PIKKUSED
TÄISHÄÄLIKUTE 3 PIKKUST
TÄISHÄÄLIKUTE PIKKUSED
ÕIGE LAUSE