III KLASS
2. Ilmajaam

Matemaatika

KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 2-GA
ARVUDE VÕRDLEMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 10-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 4-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 5-GA
MITU VIIT?
ARV 0
KOLMEDE ARV SUURENEB
TAIP EI OLE HÄBI
JAGA JA KORRUTA
ARVUTA

TEKSTÜLESANDEID

JAGAMINE 9-GA
KORRUTAMINE 100 PIIRES
KORRUTAMINE
ARVUTA!
ARVUTA!
KAHE KORRUTAMINE

MÕELDUD ARVU MÕISTATAMINE
MÕELDUD ARVU MÕISTATAMINE - VASTUSED
TEHTED NATURAALARVUDEGA

NUPUTAMISÜLESANDED
NUPUTA. doc

Tööleht Avita III klassi matemaatika tööraamatu juurde (lk.67-68) iseseisvaks tööks koost. Külvi Kipper


TEKSTÜLESANDED

JAGA
NEGATIIVSED ARVUD
ARVUTA!
KORRUTAMIST JA JAGAMIST VIIEGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE  6-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 6-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 4-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 5-GA
ARVUTA!