III KLASS
3. Kuidas hoida maad

Emakeel
ESITA KÜSIMUS
ESITA KÜSIMUS
HT,HK
HT
JA HK 2
KES? MIS? KELLE? MILLE?
KIRJAVAHEMÄRGID
KIRJUTA LÜNKA SOBIV SÕNA
KIRJUTA OLEVIKUS
KOHANIMED
K, P, T, S-i KÕRVAL
K, P, T SÕNA ALGUSES
K, P, T SÕNA ALGUSES
KÜSIMUSTE MOODUSTAMINE
LAUSE LAIENDAMINE
MILLE?
MINEVIK. OLEVIK
MUUDA HÄÄLIKUTE PIKKUST
OLEVIK. MINEVIK
OLEVIK. MINEVIK
OMADUSSÕNAD INIMESELE- RISTSÕNA
P JA PP. MIDA? MILLE?
POOLITA
POOLTAMINE. SISSEÜTLEV KÄÄNE
SILBITA
TEGUSÕNA 1
TEGUSÕNA 2
TEGUSÕNA
TS- JA DS-ÜHENDID
ÜHESILBILISED SÕNAD. KÜSIMUSED