ESITA KάSIMUSI

Kirjutan iga lause kohta kόsimuse.

Kόlalised aias.

1. Meie armsad talvekόlalised on tihane ja leevike.

2. Tihane hόpleb okstel.

3. Isaleevike kannab ilusat punast vesti.

4. Linnukesed otsivad toitu elamute lδhedal.

5. Lapsed annavad tihastele pekki, rasva.

6. Leevikeste maiustoit on kanepiterad.

7. Head lapsed teevad lindudele toidumajakese.

8. Linnukesed tδnavad lapsi ilusa lauluga.

Kόsimused.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
J
oh. Kδis. Emakeele tφφvihik II υ.a. - Tln., 1936.