HT JA HK SÕNADES.

 

1. Kirjuta s ja h kõrvale k, p või t.

Ah....o ja Leh....e lä....sid jõe äärde. Ah...o tah....is väh....i püüda. Leh....e hakkas leh....i korjama. Peagi saabus õh....u. La....sed asusid koduteele. Ah....ol ei olnud väh....e, Leh....e aga tõi kimbu vah....raleh....i. Õues tuli vastu Tu....s. Ta tah....is las....ele u....se lah....i teha. Küll ta äh....is ja puh....is, aga us.... lah....i ei saanud. Ah....o ise avas u....se.

 

2. Muuda sõnu nii, et h kõrvale tuleks kirjutada t või k.

tahid

vahid

vähid

nahad

prahid

-

-

-

-

-

taht

................

................

................

................

sahad

luhad

tähed

muhud

põhud

-

-

-

-

-

................

................

................

................

................