SUUR ALGUSTÄHT

Tõmban joone alla sõnadele, mis on lause keskel suure algustähega.

IKKA KAUGEMALE.

"Kuhu jõuame, kui linnast välja saame?" küsis emalt väike poiss, kes linnas üles

kasvanud. Ema vastas: "Linna taha. Seal algavad külad - Vaasvere, Niidumäe ja Järni;

teisel pool linna - Anseküla, Siimuste ja Orisaare. Siimuste külast saab alguse Orijõgi,

mis suubub kaugel Konsu järve. Konsu järve taga on Luumägi. Sealt paistavad juba

Rakvere linna tornid. Rakverest sõidetakse raudteed mööda Tapale ja sealt meie

pealinna Tallinna.

Kirjuta eelmisest tükist välja kõik allakriipsutatud sõnad ja märgi ära, mille nimed nad on. Algustähele tõmba joon alla.

Pealkirjaks - Suure algustähega sõnad.

Vasavere - küla (koha) nimi,Orijõgi - jõe (koha) nimi, Rakvere - linna (koha)

nimi, ........................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

 

Kokkuvõte.

Kohanimed kirjutatakse (missuguse?)...................................... algustähega.

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1929, lk. 52.