k(g), p(b), t(d) s-i kõrval.

Märgi ära t, mis asub s-ikõrval.

ILUS TEGU.

Sõitsin rongiga maalt linna. Minu vastas istus mees väikese,

umbes nelja-aastase tütrega, kes oli kahvatu ja nähtavasti haige.

Mees, kes kutsus tüdrukut Marieks, näis olevat lapse isa. Samasse

vagunisse tuli lähemast jaamast ka üks isa oma kahe pojaga.

Nagu kuulsin, sõitsid nad tagasi linna ema juurde. Isa võttis

reisikorvist kolm apelsini ja hakkas neid koorima. Isuga haarasid

poisid iga lahtitehtud tüki isa käest ja sõid ära. Enese peale ei

mõelnud isa mitte, ei ka võõra lapse peale, kes istus vastasoleval

pingil ja ei jaksanud silmi ära pöörata kooritavalt apelsinilt.

Kahetsesin, et meil ei olnud kaasas ühtegi apelsini. Isa püüdis

näidata vaguni aknast tütrele metsi, põlde ja maju, et juhtida lapse

tähelepanu kõrvale. Marie vaatas, kuid jälle libisesid silmad

apelsinile. Juba tahtsin ma midagi kõnelema hakata väikese lapse

heaks, kui korraga üks poistest ulatas Mariele apelsini ja palus

selle vastu võtta.

Kokkuvõte.

S - tähe kõrvale kirjutatakse .........................

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 58.