Kirjuta sulgudesse küsimus kes? mis? kelle? või mille?

Rebane ja piimapott.

Vanaeit (..........) läks rukkipõllule rukist lõikama ja peitis

piimapoti (..........) põõsasse. Rebane (..........) tuli poti

(..........) kallale, pistis pea (..........) potti ja lakkus piima

(..........) ära. Aga ennäe lugu! Rebane ei saa pead enam

potist kätte. Vaeseke (..........) tammub nüüd ringi,

võngutab pead ja kõneleb: "Potike, potike (..........), aitab

juba sellest naljast. Lase mind ometi lahti!" Aga pott

(..........) ei pannud rebase (..........) juttu tähelegi. "Oota, sa

(..........) võrukael (..........)!" hüüdis nüüd vihane rebane,

"Kui sa (..........) mind lahti ei lase, siis uputan su (..........)

ära! Vihane rebane jooksis nüüd ojale ja hakkas seal potti

uputama. Pott (..........) uppus küll ära, kuid tõmbas ka

Reinuvaderi (..........) enesega ühes.