MINEVIK. OLEVIK

1. Kirjuta minevikukujulise tegusõna järele sulgudesse sama sõna olevikus!

SÜNNIPÄEVA KINGITUS.

Isa tuli linnast. Emaga tulid nad minu tuppa. Ema pani lauale ilusa raamatu ja ütles: "Täna said sa, Salme, kümneaastaseks. Siin sulle kingitus!" Ma olin väga rõõmus. Varsti tuli aga õhtu kätte. Jäin magama. Teisel hommikul pesin ennast ja panin ruttu riidesse. Siis tulid naabri Juku ja Linda meile. Nad ütlesid: "Tulime vaatama, mis isa sulle eile linnast tõi. Õnnesooviga jäime küll hiljaks." Salme ütles: "Hea, et tulite. Olime sõbrad, oleme seda ka edaspidi!"

Isa tuli (tuleb) linnast. Emaga tulid (tulevad) ...................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Kirjuta eelmise pala neljast esimesest lausest välja kõik tegusõnad olevikus (sulgudes) ja minevikus, märgi ära minevikus täht lõpu ees!

Olevik: Minevik: Olevik: Minevik:
tuleb tuli    
tulevad tulid    
       

Kokkuvõte.
Mis on veel mineviku tunnuseks? ...............................................................
M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 51.