KAHEKORDSE KAASHÄÄLIKUGA LÕPPEVAD ÜHESILBILISED SÕNAD

1. Kirjuta sulgudes olevad sõnad mitmuses.

Tühjad (kott) ...................... ei seisa püsti. (Kamm) ...................... lähevad ruttu katki. Pane (sukk) ...................... kuivama. Minu onul on (pikk vurr) ...................... ...................... Küttidel on (hull jutt) ...................... ...................... Võta nüüd (näpp) ...................... eest ära! Jätke juba vanad (jonn) ...................... Poisid, võtaks nüüd (pikk samm) ...................... ......................! Hobustel on (pikk lakk) ...................... ....................... (Kukk) ...................... on ilusad linnud. (Tumm) ...................... ei saa rääkida. (Konn) ...................... krooksuvad lombis. (Rott) ...................... armastavad rasva. (kull) ...................... lendavad kiiresti. (Püss) ...................... pauguvad padrikus. Majale tehti uued (trepp) ....................... (Kass) ...................... on maiad loomad. (Kütt) ...................... läksid metsa. Ärge olge (narr) ...................... ja (loll) .......................

 

2. Kirjuta antud sõnad õiges käändes, sulgudesse märgi küsimus.

(Kukk) ............................ (.....................) kutsutakse kanade kuningaks. Ema ostis turult noore (kukk) ............................ (.....................). Mõnes külas oli vanasti mitu (sepp) ............................ (.....................). Kuhu läks (sepp) ............................ (.....................) poeg? (Pott) ............................ (.....................) põhi on alt ära. Ostke meile ka kaks uut (pott) ............................ (.....................)! Koldes on mitu tulist (tukk) ............................ (.....................). Hiir jooksis (kapp) ............................ (.....................) taha. Kuhu pani taat uue (kott) ............................ (.....................)? Kuhu pani taat kolm uut (kott) ............................ (.....................)? (Lipp) ............................ (.....................) vars läks katki. Laps sööb (supp) ............................ (.....................). Jalutaja viibutas (kepp) ............................ (.....................). Kull kriimustas (kukk) ............................ (.....................). (Rott) ............................ (.....................) vaenlane on lõks. Pulmalised lehvitasid (lipp) ............................ (.....................). Kassil on neli (käpp) ............................ (.....................). Vanaema nõelub (sukk) ............................ (.....................). Ära aja rumalat (jutt) ............................ (.....................)!