MINEVIK

Täida tabel. (Kirjuta sõna minevikus.)

Olevik Minevik
(ma) õpin  
(ma) loen  
(sa) arvutad  
(ta) joonistab  
(me) voolime  
(te) laulate  
(nad) hüppavad  

 

Lõpeta laused.

Ma sõidan............................ Ma sõitsin...........................
Sa ........................................ Sa .......................................
Ta ....................................... Ta ........................................
Me sõidame......................... Me sõitsime...........................
Te ....................................... Te .........................................
Nad ..................................... Nad ........................................