ESITA KÜSIMUS.

Kirjuta sulgudesse küsimus kes? mis? kelle? mille? keda? või mida?

Mets.

Karjamaa (.........) taga asub onu (.........) mets (.........). Metsas kasvavad puud

(.........), puude (.........) all sammal (.........). Sambla (.........) sees elab palju

pisikesi putukaid (.........) ja mutukaid (.........). Sooja vihmase ilmaga kasvab

metsas ka seeni (.........). Siis on lapsed (.........) onu (.........) metsas seenel.

Lapsed (.........) viivad seened (.........) koju, ja ema (.........) valmistab neist

maitsva roa (.........).

 

Kirjuta sulgudesse õige küsimus.

Põder.

Põder jõi ojast selget (...........................) vett ja vaatles oma ilusat

(...........................) varju. Kergejalgsele (...........................) loomale meeldisid

väga ta harulised (...........................) sarved. Korraga ilmus sügavast

(...........................) padrikust verejanuline (...........................) karu ja tormas

põdra kallale. Väle (...........................) põder lipsas kohavasse (...........................)

metsa. Metsas jäi aga põder sarvipidi käharate (...........................) okste külge

kinni. Nüüd sai karu põdra kätte. Põdra kenad (...........................) sarved said talle

hukatuseks.