MILLE?

1. Muuda sõna nii, et see vastaks küsimusele mille?

Märk - .............................. kurk - .............................

pink - ............................... link - ..............................

korp - ............................... kulp - ............................

vilt - ..................................võrk - .............................

kink - ................................ sink - .............................

2. Mõtle saadud sõnadega lauseid.

.................................................................................

.................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................