OMADUSSÕNAD INIMESELE

E Ä K C B J P F Q L C K H D
X G K E Z G O O E A B I D E W
B N O I Y W Q C H G L C Y A R
V F Ä I L I E K O D F U S S G
D A Z R S I E F I X H P P Ü F
A P I A V T N O T G S S L D K
T Z T K I I H E U S I D S A I
O R E H N I L X Y C S I L M T
Y L E O S E K I C T S N X L Q
W L N A C I S A N Y O F H I Q
L N G R L P X H Z E M L Q K T
Y A L U H A K K A J A T I G E
T V H O J W Z E K G H W V X F
B A Y X I S I A L F I M X L B
R E D V S A O B W N O S F V W
EGOIST HAKKAJA HEASÜDAMLIK
HELL LAHKE MOSSIS
NÄRVILINE RAHULIK TAGASIHOIDLIK
TIGE VAIKNE ÄKILINE