POOLTAMINE. SISSEÜTLEV KÄÄNE.

 

1. Leia neli valesti poolitatud sõna. Kriipsuta need läbi ja poolita rea lõpus õigesti.

 

met-sa, ka-tki, len-das ............................

mai-tses, ka-tu-selt, tas-ku, uk-sed ..............................

üma-rik, oli-me, ava-ne-sid, ki-nni ..............................

poo-di, jä-änud, vur-re, lau-lu ..............................

 

 

2. Kirjuta puuduvad lõpud. Lause lõppu pane õige märk.

Millesse? Kuhu?

Külli kirjutab vihiku..... Ära joonista raamatu..... Lea pani pliiatsi

pinali..... Aili asetas raamatu sahtli..... Elmar tõstis õe vankri.....

Lapsed lähevad võimla..... Astu rivi..... Minge tagasi klasside.....

Istuge pinki..... Isa istus auto..... Kas sõidad suvel laagri.....

 

L.Moks.1988.