TEGUSÕNA
(Koostanud K. Sunts)

Leia tekstist üleliigne tegusõna. Tõmba see maha.

Hommikul.

Mart sammub, lendab kooli poole. Tema ees hüppavad, kiirustavad

suuremad poisid ja tüdrukud. Selja tagant tuleb kihutades, hiilides auto.

Eemal sõidab, keksib mees hobusega. Metsa all veab, siblib traktor puid.

Põllu kohal lendab, kõnnib lennuk. Kõigil on kiire, aega küllalt.

 

Pööra sõnu rippuma, kukkuma, pakkima olevikus ja minevikus.

OLEVIK MINEVIK
Ma

Sa

Ta

Ma

Sa

Ta

Ma

Sa

Ta

ripun

_________

_________

kukun

_________

_________

pakin

_________

_________

Me

Te

Nad

Me

Te

Nad

Me

Te

Nad

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Ma

Sa

Ta

Ma

Sa

Ta

Ma

Sa

Ta

rippusin

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Me

Te

Nad

Me

Te

Nad

Me

Te

Nad

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________