S sulghääliku kõrval

1.Tõmba joon alla sõnadele, milles on ts- või ds-ühendid.

EMAARMASTUS.

Kord läksin ma sõbraga tedrejahile. Peagi jõudsime metsatukka ja leidsime hea hulga tetri. Emateder tõusis lendu. Me lasksime oma püssid lahti ja tedrele pihta; aga see ei langenud maha, vaid lendas edasi. Ma tahtsin minna tedrele järele, aga sõber keelas mind seda tegemast. Ta seletas, et teder tulla ise tagasi, kui teda meelitada. Peab tähendama, et mu sõber oskas tedre häält väga hästi järele aimata. Me hoidsime end põõsa varju ja teadsime, et meid ei nähta. Varsti, kui sõber tegi tedre häält, hakkasid kuulduma noorte tetrede hääled ja nendest natuke kaugemal kuuldus ka ematedre hääl. Ma tõstsin pea oma peidukohast natuke kõrgemale ja nägin ematetre ruttu meile lähenevat. Kõik ta rind ja suled olid verega kaetud. Siis tundsin ma, missugune kurjategija ma olin. Ma püüdsin tetre päästa, tõusin üles, hüüdsin ja plaksutasin käsi. Emateder lendas kohe ära, kuna noored jäid vait. Sõber pahandas mu peale ja ütles, et ma rikkunud terve jahi ära.

2. Kirjuta eelmisest tükist välja kõik allakriipsutatud sõnad ja pane need tabelisse. Kui tegemist on tegusõnaga, siis moodusta sellest ka mineviku 3. pööre.

sõna tekstis: Mineviku 3. pööre:
Jõudsime ta jõudis
   
   
   
   
   
   
   
   

Kokkuvõte.
Sõna keskel olev d jääb püsima ka ............. tähe ees. Pöördsõnades tunneme sõna keskel oleva d või t mineviku (mitmendas?) ............. pöördes!
M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 60.