III KLASS
3. Kuidas hoida maad

Matemaatika
KORRUTAMINE
LEIA, MITU KAHEKSAT ON IGAS VÕRDUSMÄRGI EES OLEVAS ARVUS JA KUI SUUR ON JÄÄK!
LEIA, MITU KAHEKSAT ON IGAS VÕRDUSMÄRGI EES OLEVAS ARVUS JA KUI SUUR ON JÄÄK!
LEIA, MITMEST SEITSMEST KOOSNEB IGA VÕRDUMÄRGI EES OLEV ARV JA KUI SUUR ON JÄÄK!
LEIA, MITMEST SEITSMEST KOOSNEB IGA VÕRDUMÄRGI EES OLEV ARV JA KUI SUUR ON JÄÄK!
LEIA, MITU ÜHEKSAT ON IGAS VÕRDUSMÄRGI EES OLEVAS ARVUS JA KUI SUUR ON JÄÄK!
LEIA, MITU ÜHEKSAT ON IGAS VÕRDUSMÄRGI EES OLEVAS ARVUS JA KUI SUUR ON JÄÄK!
TÄIENDAGE TABELIT!
TÄITKE TABELID
JAGAGE PEAST!
LAHENDAGE VÕIMALIKULT KIIRESTI PEAST JÄRGMISED ÜLESANDED
LAHENDAGE JÄRGMISED JAGAMIS- JA KORRUTAMISÜLESANDED
ARVUTA!
JAGAGE IGA ARVU RUUDU KESKEL SEISVA ARVUGA
MURRUD
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 100 PIIRES
MUUTUJAID SISALDAVAD VÕRRANDID
KORRUTISELE LIITMINE JA LAHUTAMINE
LAHENDAGE JÄRGMISED ÜLESANDED
OSAD
LIIDA TABELIS
KORDAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 100 PIIRES

TEHTED NATURAALARVUDEGA 1
TEHTED NATURAALARVUDEGA 2

HARJUTAME

 

KORRATABEL(slaidid)

TEKSTÜLESANDED

ARVUTA!
JAGA 9-GA
KORRUTAMIST JA JAGAMIST
JAGAMINE JÄÄGIGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 7, 8, 9 JA 10 GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 7, 8, 9 JA 10-GA
KORRUTAMIST JA JAGAMIST KUUEGA
KUUEGA ARVUTAMINE
KUUEGA KORRUTAMINE JA JAGAMINE
ARVUTA!
ARVUTA!
TÄIENDAGE TABELIT!
TÄITKE TABELID
JAGAGE PEAST!

TÖÖLEHT 1
TÖÖLEHT 2
TÖÖLEHT 3