LISAMATERJALE 3

LISAMATERJALE 3. klassile (UUS MIKSIKE)

 

Eesti keel

Tähestikuline järjekord - Esta Kullamaa

Kontrolltöö - Tähestik - Ave Kodu

Sulghäälikuvead - Ave Kodu

Tegusõna - iseseisev töö - Ave Kodu

Poolitamine - iseseisev töö - Ave Kodu

Algustäht - iseseisev töö - Ave Kodu

Kaashäälikuühend - Tiia Aasmaa

Kontrolltöö - Veronika Paavel

Tööleht - Tiina Karri

Värvid meie ümber - Merike Kriisa

Eesti keel - kuulamine - Annika Tõnurist
Eesti keel - lugemine - Annika Tõnurist
Sama ja vastandtähendusega sõnad - Kersti Tarkmees

Eesti keele ristsõna - Liis Ehavere
Leivategu - Marika Aruküla

Emakeele olümpiaad - Eve Sinijärv
Kordamine - Krista Kinkar
Samatähenduslikud sõnad - Krista Kinkar
Ristsõna - Krista Kinkar
Töö sõnavaraga - Krista Kinkar
Vanasõnade nuputamine - Krista Kinkar
Vanasõnade ristsõna - Krista Kinkar
Koma - Krista Kinkar
Sõnaliigid - Krista Kinkar
Kontrolltöö - Krista Kinkar
Kordamine - täishäälik - Krista Kinkar
Iseseisev töö - Krista Kinkar
Asesõnade lühivormid- Inga Lokko
G, b, d s-tähe kõrval - Inga Lokko
H sõna alguses - Inga Lokko
H,I, J - Inga Lokko
I ja J - Inga Lokko

Kaashäälikuühend - Inga Lokko
Koma - Inga Lokko
Koma lauses - Inga Lokko
Koma lauses 2 - Inga Lokko
Lause - Inga Lokko
Algustäht - Inga Lokko
Algustäht 2- Inga Lokko
Algustäht 3 - Inga Lokko
Tähestikuline järjekord - Inga Lokko
Tähestikuline järjekord 2 - Inga Lokko
Täishäälik, küsimuse moodustamine - Inga Lokko
Ülipikk sulghäälik - Inga Lokko
Võõrsõnad - Inga Lokko
Võõrsõnad 2 - Inga Lokko
Võõrsõnad 3 - Inga Lokko
Etteütlusi- Inga Lokko
Emakeele tasemetöö - Kairi Laane

 

Inglise keel

The ABC - Ave Saar
Animals - Ave Saar
Animals - Board game - Ave Saar
Seasons and months - Ave Saar

A daydream - Pille Laine
Ristsõna Unit 6 - Karin Simso
Harjutus Unit 7 - Karin Simso
Harjutus Unit14 - Karin Simso
Animals - Ave Saar
Seasons and months - Ave Saar

Final test - Leila Must
Unit 1- 5 - Karin Simso
Unit 6 - 10 - Karin Simso
Unit 11-15 - Karin Simso
Suuline eelkursus - Karin Simso
Tööleht - Kristiina Kenn
Worksheet - Introduction - Pille Laine
Worksheet - Ice-cream Island - Pille Laine
Worksheet - Colors - Pille Laine
Worksheet - Pets - Pille Laine
Worksheet - Food - Pille Laine
Ristsõnad - Julia Rätsep
Kirjutamise kordamine - Karin Simso
Final test - Karin Simso

Inimeseõpetus

Hea laps - Airi Laine
Õpilaskonverents - Noorte rõõmud ja mured - Kersti Tarkmees
Kool - Liis Veske

Tervise kaks külge - Ülle Tamm
Viktoriin - Tervita tervist - Tiina Ruus
Esitlus - Eesti - Kristiina Ploom

Kontrolltöö - Mina ja kodumaa - Merike Rahtma
Kontrolltöö - Kodumaa - Kristina Ploom
Kivimid - Ene Must
Linnad - Ene Must
Mõisad - Ene Must
Tallinna Raekoda - Ene Must
Iseseisev töö - Eesti - Kaarin Reinson
Tuntud inimesed rahatähtedel - Annika Tõnurist
10 krooniga söönuks - Margit Ott
Ohtlikud jäätmed - Ülle Leppoja
Ohtlikud jäätmed - Vastused - Ülle Leppoja<
Mina ja jäätmed - Ülle Leppoija
Ohtlikud jäätmed kodumajapidamises - Ülle Leppoja
Ohtlikud jäätmed kodumajapidamises - Vastused - Ülle Leppoja

Inimeseõpetuse viktoriin - Marge Kruusimägi
Terviseõpetuse viktoriin - Marge Kruusimägi

Loodusõpetus

TK - Toiduahelad - Tiina Karri
Meri - Esta Kullamaa

Ristsõna - Mürgised taimed - Kaja Runthal

KT - Taimed - Epp Tampel
KT - Taimed ja seened - Epp Tampel
Metsa kasutamine - Heli Prii
RS - Puud - Krista Kinkar
Mets - Esta Kullamaa

Bakterid - Epp Tampel
Seened. Bakterid - Tiina Ruus
Iseseisev töö - Seened. Bakterid - Kaarin Reinson
KT - Taimed ja seened - Tiina Karri

Lemmikloom 1 - Lilia Pillak
Lemmikloom 2 - Lilia Pillak
Lemmikloom 3 - Lilia Pillak
Rändlinnud teel - Evi Tamm
Tööleht - Selgrootud loomad - Kaja Runthal

KT - Kalad, kahepaiksed, roomajad - Epp Tampel
Tunnikontroll - Linnud - Karin Tuul
Kontrolltöö - Selgroogsed - Kaja Runthal
Tööleht - Kala - Veronika Paavel
Kontrolltöö - Loomad . Kristina Ploom
Tööleht - Loomad . Kristina Ploom
Mõistekaart - Loomad - Kristina Ploom
Rändlinnud teel - Vastused -Evi Tamm
Kahepaiksed - Merlin Kirbits ja Kristi Mäeots
RS - Koeratõud - Krista Kinkar
RS - Kordamine - Krista Kinkar
RS - Kordamine 2 - Krista Kinkar
KT - Selgroogsed loomad - Tiina Karri
Metsloomad - Esta Kullamaa
Tunnikontroll - Linnud - Ülle Tamm
Õpioskuste olümpiaad - Veeelustik - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Veeelustik -Vastused - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Veeelustik - Raamatud - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Veeelustik - Skeem - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Linnud - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Linnud- Vastused - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Õpioskuste olümpiaad - Linnud- Raamatud - Elma Piirimägi, Sirje Parol
Hallhüljes - Relika Kalbus

KT- Jõud ja liikumine -Ene Must
KT- Jõud - Tiina Ruus
Elekter- enne ja nüüd - Heli Prii
RS- Jõud - Krista Kinkar
Erinevad liikumisviisid - Pille Rebane
KT - Elekter. Magnetnähtused - Kaarin Reinson
TK - Kiirus - Kaarin Reinson
TK- Jõud ja liikumine - Kaarin Reinson
Staatiline elekter ja elektrivool - Ülle Klaasen

Ristsõna - Eesti kaart - Kaja Runthal

Ilmakaared - Epp Tampel
Kontrolltöö - Maateadus_ Merike Rahtma
Kontrolltöö - Kaart - Kristina Ploom
RS- Maa - Krista Kinkar
Tartumaa veekogud - Annika Tõnurist
TK- Põhiilmakaared - Kaarin Reinson
Ilmakaared - Esta Kullamaa

Värvid meie ümber - Merike Kriisa
Loodusviktoriin 3. klassile - Inge Reinvald

Ristsõna . kordamine - Kaja Runthal
RS - Kordamine - Krista Kinkar
Taastuvad ja taastumatud energiavarud - Ülle Klaasen

 

Matemaatika

Arvude nimetused - Anneli Puusaag
Arvud 10000-ni - Anneli Puusaag

Murrud - Tiia Aasmaa

Ajaühikud - Sirje Ruus
Tööleht - Arvu leidmine - Ave Kodu
Tööleht - Arvu leidmine 2 - Ave Kodu>
Tööleht - Arvutamine - Ave Kodu

Iseseisev töö - Salakiri - Kaarin Reinson
Liitmine ja lahutamine - Sirje Ruus
Peast liitmine ja lahutamine - Sirje Ruus
Korrutamine ja jagamine - Sirje Ruus
Tunnikontroll - Tekstülesanded - Ave Kodu

Täht arvu tähisena - Sirje Ruus

Matemaatika olümpiaad 1.p.a. - Merike Rahtma
Matemaatika olümpiaad - Eve Sinijärv
Nupukate turniir 2007- I voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- II voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- III voor - Olesja Roosmaa
Tasemetööks valmistumise materjalide iseloomustus - Inga Lokko
Arvutamine 1-100 piires- Inga Lokko
Arvutamine 1-100 piires 2- Inga Lokko
Arvutamisoskus - liitmine ja lahutamine - Inga Lokko
Arvutamisoskus - korrutustabel - Inga Lokko
Kahekohaliste arvude korrutamine ja jagamine - Inga Lokko
Arvutamisoskus, kõik tehted - Inga Lokko
Arvutamisoskus, kõik tehted 2 - Inga Lokko
Arvutamisoskus, kõik tehted 3 - Inga Lokko
Avaldise kirjutamine - Inga Lokko
Avaldise kirjutamine 2 - Inga Lokko
Iseseisev töö - tehete järjekord, puuduv arv - Inga lokko
Kontrolltöö - Inga Lokko
Kontrolltöö 2 - Inga Lokko
Kontrolltöö 3 - Inga Lokko
Kontrolltöö 4 - Inga Lokko
Kontrolltöö 5 - Inga Lokko
Massiühikud - Inga Lokko
Pikkusühikud - Inga Lokko
Pikkusühikud 2 - Inga Lokko
Pikkusühikud 3 - Inga Lokko
Kordamine 1 - Inga Lokko
Kordamine 2 - Inga Lokko
Kordamine 3 - Inga Lokko
Kordamine 4 - Inga Lokko
Kordamine 5 - Inga Lokko
Tehete järjekord - Inga Lokko
Tehete järjekord 2 - Inga Lokko
Tehete järjekorra harjutamine - Inga Lokko
Tehete järjekorra harjutamine 2 - Inga Lokko
Tehete järjekorra harjutamine 3 - Inga Lokko
Teisendamine - Inga Lokko
Teisendamine 2 - Inga Lokko
149 tekstülesannet - Inga Lokko
Tekstülesannete töö 1 - Inga Lokko
Tekstülesannete töö 2 - Inga Lokko
Tekstülesannete töö 3 - Inga Lokko
Tekstülesannete töö 4 - Inga Lokko
Kella tundmine - Inga Lokko
Ajaühikute teisendamine - Inga Lokko
Ajaühikud- KT - IngaLokko
Kell ja aeg - Inga Lokko
Geomeetrilised kujundid - Inga Lokko
Kirjalik arvutamine - Anneli Puusaag
KT - Sulud - Anneli Puusaag
KT - Tehete järjekord - Anneli Puusaag
Puuduva arvu leidmine - Anneli Puusaag
Värvid meie ümber - Merike Kriisa
Nuputamisülesanne - Annika Tõnurist

 

Viktoriinid

Õpioskuste olümpiaad - Olesja Roosmaa
Töö teatmeteostega - Tiina Karri