III KLASS
4. Rahvakunst

Emakeel

AJALEHTEDE, AJAKIRJADE PEALKIRJAD
ALUS
ALUS. ÖELDIS
B, D, G S-I KÕRVAL
H SÕNA ALGUSES
KOMA
KOMA KES, MIS EES
KÜSIMUS. ALUS
LAIENDA LAUSEID. ALUS. ÖELDIS
MITU LAST? VASTANDA
NIMEKIRI
SEOSTA SÕNU
NIMI- JA TEGUSÕNAD
OMADUSSÕNA
POOLITAMINE. SILBITAMINE
P, T, K, B, D, G SÕNA ALGUSES
RAAMATUTE PEALKIRJAD
SILBITA
SILBITAMINE
SILBITAMINE 2
SULGHÄÄLIK
SULGHÄÄLIK 2

SULGHÄÄLIK 3
SULGHÄÄLIK 4
SULGHÄÄLIK SÕNA ALGUSES
SÕNASALAT - RIIDEESEMED
SÕNASALAT - TOA OSAD
TÄHESTIK
TÄHESTIK
TÄHESTIKULINE JÄRJEKORD
TÄHESTIKULINE JÄRJEKORD 1
TÄIDA LÜNGAD
TÄIDA LÜNGAD
VASTANDSÕNAD
TÄIENDA VANASÕNU
KIRJUTA ÕIGED VANASÕNAD
VASTANDSÕNAD
VASTANDSÕNAD
VASTANDSÕNAD
VANASÕNAD. KAASHÄÄLIKUÜHENDID
VANASÕNAD
VANASÕNAD
VASTANDSÕNA JA SULGHÄÄLIK
ÖELDIS

VÕLURI SALAKIRI

KIRI JÕULUVANALE