III KLASS
4. Rahvakunst

Matemaatika
TEHETE JÄRJEKORD - LIITMINE JA KORRUTAMINE
KAHE- JA ÜHEKOHALISTE ARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
ARVUTA!
ARVUTA

ARVUTA

KORDAMINE
OSA LEIDMINE

TEHTED NATURAALARVUDEGA 1
TEHTED NATURAALARVUDEGA 2
MATEMAATILISED MÄNGUD

KORRUTAMINE JA JAGAMINE.xls

TEKSTÜLESANDED

ÜKS VIIENDIK ehk 1/5
VEERAND ehk ¼
POOL ehk ½
KOLMANDIK ehk 1/3
VALI KOLMEST VASTUSEST ÕIGE
KAS ÕIGE VÕI VALE
KORDAMINE
ARVUTA!
ARVUTA!
ÜLESANDEID
ARVUTA

NUPUTA!