III KLASS
5. Jõud ja liikumine

Emakeel
KIRJAVAHEMÄRGID
KIRJAVAHEMÄRGID  Merlin Kirbits
KIRJUTA LÜNKA ÕIGE TÄHT
KOMA
KOMAD
KOMA SIIS JA AGA EES
KRIIPSUTA LÄBI VALE SÕNA
LAIENDA LAUSEID
LAIENDA LAUSEID
LAIENDA LAUSEID
LAIENDA SÕNU
LAIENDATUD LIHTLAUSE
LAUSETE LAIENDAMINE
LISA SÕNU
LISA TÄHT
LISA TÄHT
MIS VÕI KES NAD ON?
MOODUSTA LAUSEID
SULUTA KAASAHÄÄLIKU PIKKUSED
SULUTA KAASHÄÄLIKUTE PIKKUSED
TÄHESTIK
TÄISHÄÄLIKUÜHEND

LAUSELÕPUMÄRK, VIGADE PARANDAMINE

KIRJUTA PILDI ALLA
KIRJUTA PILDI ALLA

i ja j (slaidid)
i ja j (test)